понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

ООУ Димката Ангелов - Габерот - Ваташа

ООУ Димката Ангелов - Габерот - Ваташа

За Нашиот Патрон

Тиквешијата со векови наназад била колевка на голем број револуционери и борци за слобода,кои нежалејќи го својот живот се бореле за поубава и посветла иднина на својот народ.Една од најзначајните личности од историјата на тиквешкиот крај е учителот,револуционер и борец,Димката Ангелов Габерот.Неговото име е толку врежано во свеста на луѓето што во срцата на народот од овој крај прерасна во легендарна личност.

повеќе информации за Димката Ангелов - Габерот

За Нашето училиште

На неполни 2km од Кавадарци се наоѓа селото Ваташа. Се спомнува ли Ваташа спонтано мислите ни запираат на три големини од нашето историско и револуционерно минато, 12-те Ваташки младинци, народниот херој Страшо Пинџур и легендарниот народен херој Димката Ангелов Габерот. 

Селото Ваташа е стара населба во која економскиот и и културно – просветниот развој почнал многу одамна, дури порано и од Кавадарци. Се вели дека првата печатница била отворена во 1936 год. во с. Ваташа од Даскал Камче. За прв пат училиште во с. Ваташа е отворено во 1918 год. и работи во старата зграда. Училиштето е пренесено во новоизградената зграда во 1948 год. и со Решение на Народниот Одбор на општина Кавадарци го добива името Димката Ангелов Габерот. Селото Ваташа гравитира кон општина Кавадарци и брои околу 800 семејства, односно 3600 жители. С. Ваташа е мултиетчка средина, која опфаќа 85% население од македонска националност и 15% од ромската заедница. Населението во с. Ваташа е претежно се занимава со земјоделство, а помладата популација во потрага по подобри услови за живеење својата егзистенција ја бара во Кавадарци. Кавадарци е град со познато културно – историско минато, град на грозјето и виното, сеpeнадата, а со право може да се каже дека е и индустриски град во кој најзначајно место завзена фабриката Фени – Индустри, која со својата работа е позната и надвор од границите на нашата држава. 

пријави се за новини

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати