понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

јавни информации

во овој дел објавуваме информации од јавен интерес
Super User

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

Софија Соколова

наставници Петок, 08 Декември 2017 20:08

наставник по информатика

наставник по техничко образование

наставник по математика

Неда Шијакоска

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:57

наставник во одделенска настава

Надица Стрезоска

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:56

наставник во одделенска настава

Надица Мојсова

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:55

наставник по Англиски јазик

Марија Петрова

наставници Петок, 08 Декември 2017 19:54

наставник по Англиски јазик

Александра Кузманова

наставници Четврток, 24 Март 2016 04:43

наставник по Математика

Анета Карадакова

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:17

наставник во одделенска настава

Анета Николова

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:11

наставник во одделенска настава

Добре Паризов

наставници Четврток, 24 Март 2016 03:09

наставник по музичко образование

пријави се за новини

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543
Печати