понеделник - петок - 07:30 - 17:00 часот

документи

Документи и годишна програма на ООУ Д.А. Габерот - Ваташа

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИТЕ И ДРУГИТЕ ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕПРИ ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ- ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

превземање

 

ПРОГРАМА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИТЕ И ДРУГИТЕ ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕПРИ ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ- ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

превземање

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА

ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Документот можете да го превземете на следниов линк

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА

ООУ„ДИМКАТА АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ С.ВАТАША

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ПРЕВЗЕМАЊЕ

 

Повеќе...

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РСМ” бр.101/2019) ООУДимката Ангелов- Габерот“ с. Ваташа, како имател на информации ја објавува, следната:        

Повеќе...

  • Општи одредби

Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од далечина.

Повеќе...
 

Д.А.Габерот - Ваташа

Димката Ангелов - Габерот од Ваташа е основно осумгодишно училиште на подрачјето на општина Кавадарци во село Ваташа.

работно време

Училиштето е отворено за настава и контакт секој ден од понеделник до петок

од 07.30 до 17.30 часот

контакт

каде се наоѓаме

адреса
ул.Страшо Пинџур бр.186 - Ваташа
контакт телефони
043/416-543
043/416-543